Mater Dolorosa

by Jan Fredrick Pangilinan Cruz

 

Ang Oktubre ay buwan ng luha’t buntong-hininga.

Naisip ko ito habang minamasdan ang nakagapos

na mga kamay ni Reina Mae sa telebisyon.

 

Ang Oktubre ay buwan ng pagkawala

ng kamusmusan. Naisip ko ito nang inalis ang tanikala.

Itinaas ng dalagang ina ang kamao

nakaturo sa humihikbing langit.

 

Ang Oktubre ay buwan ng pangungulila

sa sanggol na hinehele ng lupa

kasiping ang mga hindi na gigising.