Message of the UP Law Dean on the Release of the Bar Results

Masalimuot ang panahon nang dahil sa isang salot na bumabagabag sa lipunan. Nguni’t hindi tayo hihingi ng paumanhin sa ating galak na nadarama. May karagdagang isang daan at apatnapu’t isang abogado mula sa UP College of Law ang ngayo’y nakahanda nang ipagpatuloy ang tradisyon ng paglilingkod at pagtataguyod sa pantay-pantay na pagpapairal ng batas.

To our bar passers, remember the rule of law. Alalahaning ikaw’y naiiba sapagkat ikaw’y iskolar ng bayan at may pananagutan sa bayang tumustos ng iyong pag-aaral.

Isang karangalan sa amin ang kami’y inyong naging guro, tagapagtaguyod, at tagapangasiwa. Pinasasalamatan nating lahat ang inyong mga magulang at lahat nang nagmamahal at tumatangkilik sa inyo, kasama na ang ating mga administrative staff, alumni at mga student volunteers na sa inyo’y kumalinga sa panahon nang inyong paghahanda para sa bar examinations.

To those who did not make it this year, be rooted in your resolve to become the kind of lawyers and advocates your UP Law education has prepared you to be. Take a well-deserved rest, and as how you’ve done over the past years in law school and with renewed spirit, BRING IT. Your College is at your back.

Congratulations to all our bar passers and the entire UP Law community!

Padayon! We are excited at all the wonders you will do.

Yours always,
Deng C. Cordero-Tan

Download PDF copy here

Download PDF copy here